X
X
USD

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

AnasayfaEntegre Yönetim Sistemleri Politikası

Turkuvazsoft olarak müşterilerimize dijital dönüşüm yolculuklarında yenilikçi bilişim çözümlerini uygun maliyetlerle sunarak; iş süreçlerinin optimizasyonuna katkı sağlamaya, işletme verimliliklerini artırmaya ve rekabet avantajlarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Teknolojinin sunduğu olanakları etkin bir şekilde kullanarak, müşterilerimizin sürdürülebilir büyüme ve başarıya ulaşmalarını desteklemek için sürekli olarak kendimizi ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz.

Bu vizyonumuzu gerçekleştirirken Turkuvazsoft olarak hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sunmak adına;

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve
 • ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Standartlarını benimsemekte, işletmekte ve sürdürmekteyiz.

 

Turkuvazsoft olarak;

 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların uygun şekilde yönetileceğini ve bu sebeple oluşan kirliliğin azaltılacağını,
 • Bilgi varlıklarımızın risklerini düzenli olarak gözden geçirip, risklerin iyileştirilmesi için gerekli aksiyonları alarak bilgi güvenliğini temin etmeyi,
 • İç ve dış müşterilerimize sunduğumuz Bilgi Teknolojileri hizmetlerinin güvenilir, tutarlı, kaliteli ve sürekli iyileştirme prensibine dayalı olarak uygun maliyetlerle sunulacağını,
 • Sahip olduğumuz güçlü altyapıyla iş sürekliliğini sağlayarak müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmayı,
 • Tüm ilgili taraflarımızın kişisel verilerinin güvenliğini sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli destekleyerek, ödüllendirici ve adil çalışma ortamını sunmak ve çalışan memnuniyetini arttırmak,
 • Uygulamakta olduğumuz yönetim sistemlerinin performansını arttıracağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve karşılamak üzere şeffaf ve anlaşılır bir iletişim dili oluşturmak,
 • Tüm süreçlerimizde proaktif bir yaklaşımla risk ve fırsatları değerlendirerek, operasyonel mükemmelliğe ulaşmak,
 • Tabii olduğumuz ulusal ve uluslararasi mevzuatlar ve diğer uygulanabilir şartlara uyum göstereceğimizi taahhüt ederiz.

 

Hakan Dirlik

Genel Müdür


Top