X
X
USD

Kişisel Veri Başvuru Formu

AnasayfaKişisel Veri Başvuru Formu
  1. Bilgilendirme: 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine istinaden, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanımlanmıştır.  Kişisel veri sahipleri toplanan ve işlenen veriler hakkında bilgi sahibi olma hakkına sahiptir.  

Turkuvazsoft kişisel verilerinize ilişkin tüm taleplerinize aşağıda belirtilen formu doldurarak cevap alabilirsiniz. 

  1. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler: 

Lütfen sizinle iletişime geçilmesini istediğiniz yönteme göre iletişim bilgilerini ve taleplerinizi giriniz: 

 

Adı Soyadı: 

 

TC Kimlik No: 

 

E-Posta: 

 

İrtibat Tel (isteğe bağlı): 

 

Adres (isteğe bağlı): 

 

 

Kurumumuzla olan ilişkinizi belirtiniz: 

 

 

 

Başvuru Sahibinin Talepleri: 

KVKK Kanunu kapsamında talebinizi lütfen detaylı bir şekilde belirtiniz. 

 

Cevabın Bildirilme Yöntemi: 

  • Adresime posta ile cevabın gönderilmesini istiyorum.  
  • E-posta adresime cevabın gönderilmesini istiyorum.  

 (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)  

  • Elden teslim almak istiyorum.  

 (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

 

İşbu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Aydınlatma Beyanında belirtilen başvuru yöntemlerinden biri kullanılarak kimlik ve yetki tespiti için kurumumuz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkında sahiptir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.  

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)  

 

Adı Soyadı:  

Başvuru Tarihi:  

İmza: 


Top